HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Chính phủ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
21 136/2015/NĐ-CP 31/12/2015 Nghị định Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
22 61/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giám định cổ vật; tổ chức, cá nhân hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi chung là hành nghề tu bổ di tích) trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
23 32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
24 46/2015/NĐ-CP 12/05/2015 Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
25 59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
26 37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
27 63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
28 43/2013/QH13 26/11/2013 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật đấu thầu.
29 62/2014/NĐ-CP 25/06/2014 Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
30 121/2013/NĐ-CP 10/10/2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây