HỆ THỐNG VĂN BẢN TRƯNG ƯƠNG

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 17/2013/TT-BVHTTDL 30/12/2013 Hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế-kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
2 18/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012 quy đinh chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
3 09/2011/TT-BVHTTDL 14/07/2011 Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
4 73/CT-BVHTTDL 19/05/2009 Về việc tăng cường các biện pháp quản lý di tíchvà các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích
5 86/2008/QĐ-BVHTTDL 30/12/2008 - Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ.
- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.
- Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
6 3356/QĐ-BVHTTDL 20/09/2017 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
7 04/2017/TT-BVHTTDL 15/08/2017 Thônng tư
Quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
8 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 11/12/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa
9 15/2015/TT-BVHTTDL 22/12/2015 Thông tư Quy định về tổ chức lễ hội
10 02/2017/TT-BVHTTDL 05/07/2017 Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây